Post(s) tagged with "SINGLE"

"Pero kaya pa eh." —-> minsan mo na bang nasabi ang mga katagang ito? Yung tipong gusto mo pang panghawakan ang pinaka maliit mong pag-asang maayos pa ang lahat, pero siya na mismo ang bumitaw.

"Pero kaya pa eh." —-> minsan mo na bang nasabi ang mga katagang ito? Yung tipong gusto mo pang panghawakan ang pinaka maliit mong pag-asang maayos pa ang lahat, pero siya na mismo ang bumitaw.