Post(s) tagged with "house"

GPOY - Bored na bored na ako sa apat na sulok nitong kwarto ko! Kausapin niyo ako!!!

GPOY - Bored na bored na ako sa apat na sulok nitong kwarto ko! Kausapin niyo ako!!!